Komplexní výroba energetické štěpky

Naše společnost nabízí pro vlastníky a majitele lesů komplexní zpracování dřevní hmoty pro výrobou energetické štěpky (biopaliva) a obchod s ní. Pro svoji činnost využíváme vlastní moderní techniku, která zaručuje efektivní a ekologicky šetrnou přípravu a zpracování energetické štěpky včetně dodání do energetických zdrojů.

 Komplexní výroba energetické štěpky

  • Shrnování dřevní hmoty
  • Vyvážení dřevní hmoty
  • Zpracování dřevní hmoty štěpkováním
  • Odvoz energetické štěpky do spaloven

Zaměřujeme se na výrobu a produkci zelené lesní štěpky. 

Do této kategorie můžeme zahrnout:

  1. zbytková hmota z těžby dřeva, tzv. nehroubí, tj. dřevo do průměru 7 cm, biopaliva z ní vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jejího zpracování (tzv. zelená štěpka)
  2. hroubí do délky 1 metru, biopaliva z něho vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jejího zpracování
  3. biomasa z probírek a prořezávek (vzniklá v lese)
  4. dřevní hmota z údržby veřejné i soukromé zeleně (včetně tratí, vodotečí, rozvodů elektřiny apod.), biopaliva z této zbytkové hmoty vyrobená (tzv. zelená štěpka apod.) a vedlejší a zbytkové produkty jejich zpracování
  5. jinak nevyužitelné dřevo a biopaliva z něj vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty z jeho zpracování