Komplexní výroba energetické štěpky

Naše společnost nabízí pro vlastníky a majitele lesů komplexní zpracování dřevní hmoty pro výrobu energetické štěpky (biopaliva) a obchod s ní. Pro svoji činnost využíváme vlastní moderní techniku, která zaručuje efektivní a ekologicky šetrnou přípravu a zpracování energetické štěpky včetně dodání do energetických zdrojů.

 Komplexní výroba energetické štěpky

 • Shrnování dřevní hmoty
 • Vyvážení dřevní hmoty
 • Zpracování dřevní hmoty štěpkováním
 • Odvoz energetické štěpky do spaloven

Zaměřujeme se na výrobu a produkci zelené lesní štěpky. 

Do této kategorie můžeme zahrnout:

 1. zbytková hmota z těžby dřeva, tzv. nehroubí, tj. dřevo do průměru 7 cm, biopaliva z ní vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jejího zpracování (tzv. zelená štěpka)
 2. hroubí do délky 1 metru, biopaliva z něho vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jejího zpracování
 3. biomasa z probírek a prořezávek (vzniklá v lese)
 4. dřevní hmota z údržby veřejné i soukromé zeleně (včetně tratí, vodotečí, rozvodů elektřiny apod.), biopaliva z této zbytkové hmoty vyrobená (tzv. zelená štěpka apod.) a vedlejší a zbytkové produkty jejich zpracování
 5. jinak nevyužitelné dřevo a biopaliva z něj vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty z jeho zpracování

Společnost Fischer TPD s.r.o. se řídí politikou kritérií udržitelnosti.

Politika systému prokazování kritérií udržitelnosti

Zavazujeme se k:

 • dodržení kritérií udržitelnosti při těžbě biomasy tak, aby nebyla narušena biodiverzita;
 • dlouhodobému udržování kritérií udržitelnosti prodávaných paliv z biomasy;
 • přijímání opatření zaměřených na průběžné zlepšování systému prokazování kritérií udržitelnosti, především na monitorování a vyhodnocování bilance biomasy;
 • zajišťování a poskytování dostupných informací a zdrojů nezbytných k dosahování cílů k zajištění naplnění kritérií udržitelnosti biomasy/paliv z biomasy a cílových hodnot;
 • dodržování všech právních a dalších požadavků vztahujících se na zajištění naplnění a prokázání kritérií udržitelnosti;
 • vytvoření efektivního systému řízení se stanovenými odpovědnostmi a pravomocemi k jeho udržování a zlepšování;
 • podporování nákupu paliv z biomasy v souladu s kritérii udržitelnosti;
 • prosazování zásad ochrany životního prostředí a kritérií udržitelnosti paliv z biomasy u smluvních partnerů;
 • vzdělávání zaměstnanců a podpoře smluvních partnerů v oblasti naplňování kritérií udržitelnosti.