Obchod s energetickou štěpkou a dřívím

Pro majitele lesů zajišťujeme komplexní výrobu dříví a zpracování těžebních zbytků s následným zhodnocením vyrobených sortimentů dříví.
Vykupujeme těžební zbytky z lesní těžby, rekonstrukcí lesních porostů, odlesňovaných stavenišť, výřezů křovin luk a remízků.